Bireysel iş hukuku ve toplu iş hukuku olarak iki ana konuya ayrılan iş hukuku, tek tek işçilerin işverenleriyle ilişkilerini incelediği gibi, işçiler ve işverenler arasındaki toplu iş sözleşmesinden ve sendika hukukundan doğan ilişkileri de incelemektedir. Bundan başka, işçilerin sosyal güvenlik haklarını da incelemeye alan iş hukuku, oldukça geniş ve yaygın bir kullanıma sahiptir. Bu hukuk dalında Prizma, müvekkillerine her türlü hukuki hizmeti sunmaktadır. Bu hizmetler dava vekilliği hizmeti ve danışmanlık hizmeti olarak ayrı ayrı yürütülmektedir. Bu alanda verilen dava vekilliği hizmetlerini ve danışmanlık hizmetlerini şu şekilde sıralayabiliriz:

Dava Vekilliği Hizmetleri

1. İş akdinin feshi davaları

2. İş kazası ve iş kazasından doğan tazminat davaları

3. İşe iade davaları

4. Kıdem ve ihbar tazminatı davaları

5. Sigortalılığın tespiti davaları

6. Sözleşmenin yorumlanması davaları

7. Sosyal sigorta davaları

Danışmanlık Hizmetleri

1. İş sözleşmesinin denetimi ve uygulanması

2. İş sözleşmelerinin feshi aşamasının hazırlanması, sözleşmeye uygun fesih denetimi gerçekleştirilmesi

3. İş hukuku alanında gereken ibranameler ve ihtarnameler düzenlenmesi

4. İşe giriş sözleşmelerinin hazırlanması ve denetlenmesi

5. İşçi söz ve davranışlarının sözleşmeye uygunluğunun denetlenmesi

6. İşçi özlük dosyası, yıllık ücretli izin defteri, işe devam çizelgeleri, işçi ücret bordrolarının denetlenmesi ve gözetim altında tutulması

7. İşverenin iş hukuku uyarınca düzenlenen yükümlülüklerinin denetlenmesi ve eksikliklerin giderilerek kanuna uygun hale getirilmesi

8. İşverenin sendikal haklarının ve faaliyetlerinin denetlenmesi ve düzenlenmesi

9. TİS inceleme yapılması ve TİS'e uygunluğun denetlenmesi

10. Mesai saatleri içerisinde olmak kaydıyla, büroda, telefonla yahut yazılı olarak sınırsız danışmanlık verilmesi

YASAL UYARI

Bu internet sitesindeki tüm bilgi ve materyaller Demir & Demir Hukuk ve Danışmanlık tarafından bilgi verme amaçlı olarak hazırlanmış olup sitedeki hiç bir bilgi, yasal danışmanlık mahiyetinde değildir. Demir & Demir Hukuk ve Danışmanlık, bu internet sitesinde yer alan bilgilerden ve ziyaretçilerin bu internet sitesinde verilen bilgilere dayanarak gerçekleştirecekleri işlem ve eylemlerden sorumluluk kabul etmemektedir. Bu site Türkiye Barolar Birliği’nin Meslek Kurallarına ve Reklam Yasağı Kurallarına tabidir. Sitenin kendisi, logosu ve içeriği, reklam iş geliştirme ve benzeri amaçlar ile kullanılamaz. Sitede yer alan hiçbir görüş, yazılı ya da görsel materyal site sahibinin yazılı izni olmadıkça kullanılamaz, çoğaltılamaz ve yayınlanamaz.

Download Freewww.bigtheme.net/joomla Joomla Templates Responsive