• Etkili Hukuk Çözümleri

  EtkİLİ Hukukİ Çözümler

  Güvenilir ve Sonuç Odaklı Etki

 • Fark Yaratan Danışmanlık

  Fark Yaratan Danışmanlık

  Sonuçları Önceden Gören Anlayış

 • Sonuç Veren Destek

  Sonuç Veren Destek

  Etkili ve Yaratıcı Dinamikler

Av. Remziye Demir ve Araş. Gör. Evin Emine Demir tarafından kurulan Demir & Demir Hukuk ve Danışmanlık, müvekkil odaklı bir yaklaşımla hizmet vermektedir. Bu misyonla hareket eden büromuz, müvekkilin çıkarlarını en üst seviyede gözetmektedir. Demir & Demir Hukuk ve Danışmanlık her daim özenli bir gayret içerisinde müvekkilinin her türlü adli ve idari merciler nezdinde temsilini sağlamaktadır.

Demir & Demir Hukuk ve Danışmanlık, başta Ticaret ve Şirketler Hukuku, Gayrimenkul ve İnşaat Hukuku, Kat Mülkiyeti Hukuku, İcra ve İflas Hukuku, İdare ve Vergi Hukuku, İş Hukuku, Sigorta Hukuku, Aile Hukuku ve Ceza Hukuku olmak üzere çok geniş bir yelpazede hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmeti sunmaktadır. İhtiyaç duyulan her türlü konuda hukuki yardım sunan büromuz kanunlar ve hukuk çerçevesinde başvurulabilecek yolları müvekkiliyle de iletişimde kalarak tespit etmektedir. Bu bağlamda, müvekkilin bilgilendirilmesine azami önem verilmektedir.

Demir & Demir Hukuk ve Danışmanlık, müvekkillerinin mevcut ihtilaflarını mümkün olan en kısa sürede ve müvekkil lehine çözümleme gayreti içindedir. Aynı zamanda hukukun koruyucu işlevinden yola çıkan büromuz, müvekkillerin gelecekte oluşabilecek ihtilaflardan korunması amacıyla hukuki danışmanlık hizmeti de sunmaktadır. 

 
 

Faliyet Alanları

Hizmet ve destek verdiğimiz alanlar

 • Boşanma Davaları ve Aile Hukuku
 • Banka ve Finans
 • İş Hukuku
 • İcra ve İflas Davaları
 • Tüketici Hukuku
 • Şirketler Hukuku
 • Maden Hukuku
 • Sigorta Hukuku
 • Gayrimenkul Hukuku
 • Sözleşmeler Hukuku
 • Ticaret Hukuku
 • Tıp Hukuku
 • Kat Mülkiyeti Hukuku
 • Ceza Hukuku
 • Kamulaştırma Hukuku
 • İdare Hukuku
 • Vergi Hukuku
 • Milletlerarası Özel Hukuk
 • Boşanma Davaları ve Aile Hukuku

  Boşanma Davaları ve Aile Hukuku

  Boşanma, evliliğin yasal olarak sona erme sebeplerinden biridir. Boşanma sebepleri özel ve genel sebepler olmak üzere ikiye ayrılmaktadır. Türk Medeni Kanunu'nda boşanma sebepleri 161-166'ncı maddeleri arasında düzenlenmiştir.

  Devamını Oku

 • Banka ve Finans

  Banka ve Finans

  Ceza muhakemesinin nasıl yapılacağı hususundaki kurallar ile bu sürece katılan kişilerin hak, yetki ve yükümlülüklerini düzenleyen mahkemeye ceza muhakemesi kanunu denir. Ceza davaları da bir kimsenin fiilinin suç olduğu şüphesini üzerine başlayan ve bu şüphenin sona ermesine kadar devam eden yargısal sürece denir. Ceza davaları 3 temel şekilde faaliyet gösterir.

  Devamını Oku

 • İş Hukuku

  İş Hukuku

  Ceza muhakemesinin nasıl yapılacağı hususundaki kurallar ile bu sürece katılan kişilerin hak, yetki ve yükümlülüklerini düzenleyen mahkemeye ceza muhakemesi kanunu denir. Ceza davaları da bir kimsenin fiilinin suç olduğu şüphesini üzerine başlayan ve bu şüphenin sona ermesine kadar devam eden yargısal sürece denir. Ceza davaları 3 temel şekilde faaliyet gösterir.

  Devamını Oku

 • İcra ve İflas Davaları

  İcra ve İflas Davaları

  Ceza muhakemesinin nasıl yapılacağı hususundaki kurallar ile bu sürece katılan kişilerin hak, yetki ve yükümlülüklerini düzenleyen mahkemeye ceza muhakemesi kanunu denir. Ceza davaları da bir kimsenin fiilinin suç olduğu şüphesini üzerine başlayan ve bu şüphenin sona ermesine kadar devam eden yargısal sürece denir. Ceza davaları 3 temel şekilde faaliyet gösterir.

  Devamını Oku

 • Tüketici Hukuku

  Tüketici Hukuku

  Büromuz, özellikle son yıllarda gelişen tüketicinin korunmasına ve ürün ve hizmet standartlarının yükseltilmesine yönelik mevzuat kapsamında tüketici hukuku ile ilgili her türlü konuda hukuki danışmanlık ve temsil hizmeti vermektedir.

  Devamını Oku

 • Şirketler Hukuku

  Şirketler Hukuku

  Şirketler hukuku, şirket sözleşmelerinin hazırlanması, şirketlerin tescili, birleşmesi, bölünmesi, ortakları ve alacaklarına ilişkin düzenlemeleri içeren hukuk dalıdır. Şirketler hukuku, bir şirketin kurulması ve devamında ticari hayatta faaliyet gösterebilmesi için uyulması gereken kuralları gösterdiğinden şirketler için vazgeçilmezdir.

  Devamını Oku

 • Maden Hukuku

  Maden Hukuku

  Madenler, ülkemizde hem medeni hukukun, hem de maden kanununun ilgi alanı içine girmektedirler. Maden hukuku, esas itibariyle idari bir izin olan maden ruhsatına dayandığı için idare hukuku ile de çok yakın bir ilişki içerisindedir.Yani madenler kamu hukuku ile özel hukukun ortak uygulama alanı haline gelmiştir.

  Devamını Oku

 • Sigorta Hukuku

  Sigorta Hukuku

  Büromuz sigorta sözleşmeleri kapsamında meydana gelen ihtilaflara yönelik olarak, trafik kazaları veya maddi hasarlı kazalarda ölüm ve yaralama meydana gelmesi durumunda oluşan maddi ve manevi zararların tazmini, sağlık, emeklilik, hayat sigortası sözleşmelerinden kaynaklanan uyuşmazlıklar başta olmak üzere sigorta ihtilaflarına ilişkin her alanda hukuki danışmanlık ve dava avukatlığı hizmeti vermektedir.

  Devamını Oku

 • Gayrimenkul Hukuku

  Gayrimenkul Hukuku

  Yerli ve yabancı gayrimenkul sahipleri ile yatırımcılara, mülkiyetlerinin devri ve yönetimi konularında danışmanlık ve idari merciler nezdinde yapılması gerekli her türlü işlemlerin gerçekleştirilmesi yönünde hizmet vermekteyiz

  Devamını Oku

 • Sözleşmeler Hukuku

  Sözleşmeler Hukuku

  Hukuk alanındaki en sağlıklı yaklaşım, ihtilaflar ortaya çıkmadan önce muhtemel sorunları engelleyecek tedbirleri almaktan geçer. İşte koruyucu, bir diğer adıyla önleyici hukuk dediğimiz kavram, ihtilafın henüz ortaya çıkmadığı durumda araya girerek ileride karşılaşabilecek riskleri daha karşılaşmadan önleme ya da en aza indirme faaliyetidir.

  Devamını Oku

 • Ticaret Hukuku

  Ticaret Hukuku

  İnsanların ekonomik sahadaki faaliyetlerinin çok büyük çoğunluğu bugün için hukuk sahasında ticari faaliyetler olarak nitelendirilmektedir. Toplumsal olarak gerçek kişilerin gelir kaynaklarının büyük çoğunluğunun ticari faaliyetlerden elde edilmesinin yanı sıra isimleri her geçen gün daha fazla zikredilen ticaret şirketlerinin ekonomik sistemdeki ağırlığı ticari faaliyetleri düzenleyen hukuk alanının önemini arttırmaktadır.

  Devamını Oku

 • Tıp Hukuku

  Tıp Hukuku

  Sağlık alanında ülkemizde son yıllarda hızla özel hastanelerin kurulması ve tıp teknolojisinin de ciddi anlamda gelişimi, beraberinde hukuki sorun ve uyuşmazlıkların artmasına, çeşitlenmesine ve karmaşıklaşmasına da yol açmıştır.

  Devamını Oku

 • Kat Mülkiyeti Hukuku

  Kat Mülkiyeti Hukuku

  Demir & Demir Hukuk ve Danışmanlık, Kat Mülkiyetine ilişkin olarak, profesyonel site yönetimi hizmeti sunan şirketler ile site yönetimlerine dava ve danışmanlık hizmeti sunmaktadır.

  Devamını Oku

 • Ceza Hukuku

  Ceza Hukuku

  Suç ve ceza kavramları pek çok kişi açısından kulağa hoş gelmese de gelişen toplumsal yaşam içinde insan ilişkilerindeki muazzam karmaşıklık maalesef her an herkesin bir suç mağduru olabilmesi ya da bir suç isnadı ile karşı karşıya kalmasına neden olabilmektedir.

  Devamını Oku

 • Kamulaştırma Hukuku

  Kamulaştırma Hukuku

  Bugün Türkiye’de yatırım yapılan pek çok alanı ve yerli yabancı bütün yatırımcıları ilgilendiren kamulaştırma, kamulaştırma kararının alınmasından başlayarak, bu kararın uygulanması sırasında yaşanan pek çok sorunun giderilmesine kadar her aşamasında özel bir hukuki bilgi ve deneyim gerektirmektedir.

  Devamını Oku

 • İdare Hukuku

  İdare Hukuku

  İdarenin tüm eylem ve işlemlerinin hukuka uygun olması ve hukuki denetime tabi tutulması “hukuk devleti” olabilmenin başlıca unsurudur. Hukuk devletinin gereği olarak ise İdare, tüm eylemlerinde ve tesis ettiği idari işlemlerde Kanuna bağlı kalmak ve hukukun genel ilkelerine uygun hareket etmekle yükümlüdür.

  Devamını Oku

 • Vergi Hukuku

  Vergi Hukuku

  Gelişen ekonomik sistem içerisinde en hızlı değişime uğrayan ve en ayrıntılı düzenlemelerin yer aldığı hukuk alanı olarak karşımıza çıkan Vergi Hukuku alanı, gerek ülkemizdeki vergisel uygulamalarda yaşanan yoğun sıkıntılar gerekse de bu alandaki hatalı uygulamalardan kaynaklanan ciddi mali sonuçlar nedeniyle son derece titiz bir çalışmayı ve takibi gerektirmektedir.

  Devamını Oku

 • Milletlerarası Özel Hukuk

  Milletlerarası Özel Hukuk

  Demir & Demir Hukuk ve Danışmanlık olarak, yerli ve yabancı müvekkillerimize uluslararası hukuk alanında, başta yabancı mahkemelerce verilmiş boşanma kararlarının Türkiye'de tanınması ve tenfizi davaları olmak üzere, uluslararası miras ve velayet davaları ile yurtdışındaki vatandaşlarımızın Türkiye'deki taşınır ve taşınmaz alım-satımı...

  Devamını Oku

 

 

YASAL UYARI

Bu internet sitesindeki tüm bilgi ve materyaller Demir & Demir Hukuk ve Danışmanlık tarafından bilgi verme amaçlı olarak hazırlanmış olup sitedeki hiç bir bilgi, yasal danışmanlık mahiyetinde değildir. Demir & Demir Hukuk ve Danışmanlık, bu internet sitesinde yer alan bilgilerden ve ziyaretçilerin bu internet sitesinde verilen bilgilere dayanarak gerçekleştirecekleri işlem ve eylemlerden sorumluluk kabul etmemektedir. Bu site Türkiye Barolar Birliği’nin Meslek Kurallarına ve Reklam Yasağı Kurallarına tabidir. Sitenin kendisi, logosu ve içeriği, reklam iş geliştirme ve benzeri amaçlar ile kullanılamaz. Sitede yer alan hiçbir görüş, yazılı ya da görsel materyal site sahibinin yazılı izni olmadıkça kullanılamaz, çoğaltılamaz ve yayınlanamaz.

Download Freewww.bigtheme.net/joomla Joomla Templates Responsive